System kodów QR

Odblokuj urządzenia w punkcie sprzedaży lub urządzenia klientów, używając osobistego kodu QR sprzedawcy.

Uwaga:

Jeśli sprzedawcy nie ma na liście, napisz na adres jlr-app.support@imagination.com, aby uzyskać nową konfigurację sprzedawcy.

Możesz również pobrać kody QR i wykorzystać je na materiałach drukowanych w punkcie sprzedaży.