Podręcznik użytkownika

Sugerowany sposób korzystania z aplikacji dla sprzedawców detalicznych

Nowa aplikacja Defender dla sprzedawców została opracowana, aby wspierać proces sprzedaży. Funkcje zostały zaprojektowane tak, aby podkreślać i wspierać kluczowe informacje i komunikaty dotyczące pojazdów. Nie ma jednej prostej drogi podczas korzystania z aplikacji, jednak poniżej podano zalecany sposób użycia dla sprzedawców detalicznych.

>> Kliknij tutaj, aby obejrzeć film szkoleniowy.

1. Przed demonstracją upewnij się, że aplikacja jest zainstalowana i odblokowana (wykonaj czynności opisane w podręczniku instalacji).

2. Pokaż klientowi film, który jest odtwarzany po uruchomieniu aplikacji. 

3. Wyjaśnij klientowi, że może pobrać aplikację na swoje urządzenie ze sklepu z aplikacjami, jeśli chce.

4. Wyjaśnij klientowi, że w przypadku pobrania aplikacji w punkcie sprzedaży może ją odblokować za pomocą kodu QR zapewnionego przez sprzedawcę. Następnie klient może dokonać pełnej konfiguracji w punkcie sprzedaży lub we własnym domu. Można to włączyć w rozmowę z klientem dotyczącą sprzedaży.

5. Wyświetl ekran konfiguracji zewnętrznej. Należy rozpocząć pracę w trybie studio, aby klient mógł skonfigurować pojazd bez konieczności korzystania z rzeczywistości rozszerzonej.

6. Przedstaw klientowi różne opcje konfiguracji, dotykając przycisk konfiguracji:

  1. Pojazdy
  2. Zestawy akcesoriów
   1. Użyj tej opcji, aby rozmawiać o stylu życia. Czy klient mieszka w mieście? Czy wyjeżdża na wieś? Czy lubi przygody?
  3. Modele
  4. Kolory
  5. Koła
  6. Kontrastowy dach
  7. Kolekcja lifestyle
   1. Czy klient musi dodać jakieś elementy z kolekcji lifestyle?

7. Po zakończeniu konfiguracji naciśnij przycisk potwierdzenia na panelu personalizacji. Pozwól klientowi na przesuwanie kamery wokół pojazdu podczas przybliżania kluczowych szczegółów. 

8. Jeśli znajdujesz się w salonie sprzedaży detalicznej, umieść pojazd w rzeczywistości rozszerzonej. Upewnij się, że masz dość miejsca (uwzględnij rozmiar pojazdu). Pokaż pojazd w skali 100%, aby klient mógł przejść wokół pojazdu i zobaczyć go w całości. 

9. Podczas oglądania tyłu pojazdu naciśnij przycisk „OTWIERANIE/ZAMYKANIE POKRYWY BAGAŻNIKA”, aby zobaczyć przestrzeń bagażnika. Jeśli dodano jakieś elementy kolekcji lifestyle, zostaną one wyświetlone w tym miejscu.

10. Po wyświetleniu pojazdu naciśnij przycisk „WIDOK TERENU”, co spowoduje otwarcie menu pokazującego jeżdżący w terenie pojazd skonfigurowany przez klienta.

11. Po zakończeniu animacji naciśnij przycisk z nazwą wyświetlanego terenu, aby wybrać inny teren.

12. Naciśnij przycisk „UDOSTĘPNIJ”, aby zrobić zdjęcie skonfigurowanego pojazdu. Aby kontynuować rozmowę, możesz skonfigurować pocztę e-mail w urządzeniu w celu udostępnienia zdjęcia klientowi. Postępuj zgodnie z instrukcjami producenta urządzenia, aby skonfigurować tę funkcję w urządzeniu.

13. Przejdź do menu głównego i wybierz opcję „WNĘTRZE”.

14. Zostanie wyświetlony widok 360 stopni wnętrza pojazdu. Zachęć klienta do rozejrzenia się, odkrycia punktów informacyjnych w celu poznania najważniejszych elementów wnętrza, a także naciśnięcia przycisku „PERSONALIZUJ” w celu przełączania się pomiędzy różnymi ustawieniami wykończenia i różnymi konfiguracjami.

15. Aby przełączać się między różnymi fotelami, należy nacisnąć przycisk „WYBIERZ WIDOK”. Model 110 ma trzy rzędy siedzeń, a model 90 dwa.

16. Aby zapoznać się z historiami lub pytaniami dotyczącymi możliwości podczas prezentowania wyglądu nadwozia i wnętrza pojazdu, przejdź do sekcji „FUNKCJE” lub „GALERIA” w menu głównym.

17. W przypadku wystąpienia problemów w dowolnym momencie można nacisnąć przycisk „?”, aby wyświetlić menu pomocy.